3626 5237 31 (98)+
info [at] neginpolymer.com
شهرک صنعتی مبارکه خیابان نهم
با ما در ارتباط باشید
pipe pvc

معرفی پی وی سی (PVC)

مولکولهای مصنوعی از اتصال و به هم پیوستن هزاران واحد کوچک مولکولی، موسوم به مونومر تشکیل شده اند. روش اتصال مولکول ها به یکدیگر به پلیمریزه شدن موسوم است . ساختن وسایل و قطعات مناسب از پلاستیک ها، بدون دانشی عمیق از ساختمان آنها نیز امکان پذیر است. البته طراحی هایی قابل قبول و مطلوبند که با توجه به ویژگی و خواص پلاستیک ها در ارتباط تنگاتنگ با شرایط کاربرد قطعه، صورت گرفته باشند.
واژه پلیمرها وپلاستیک ها معمولا هنگام کاربرد مترادف به کاربرده می شود، اما در واقع با یکدیگرتفاوت دارند. پلیمر ماده خالصی است که از واکنش پلیمریزه شدن حاصل می شود. این واژه معمولا به عنوان نام خانوادگی پلیمرها به کار می رود که دارای مولکولهای دراز زنجیرگونه اند و حتی کشسانها را نیز شامل می شود. پلیمر بندرت به صورت خالص مصرف می شود و با افزودن مواد دیگری به آن، آمیزه کاری و اصطلاحاً پلاستیک نامیده می شود.

مواد گرما نرم
در مواد گرمانرم زنجیرهای بزرگ ملکولی با نیروهای ضعیف واندروالسی مانند کلاف درهم پیچیده ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. وقتی به این مواد حرارت داده شود، نیروهای بین مولکولی ضعیف می شود طوری که ماده، نرم و انعطاف پذیر شده، سر انجام در اثر افزایش دما به حالت جامد بر می گردد. نرم شدن در اثر گرم کردن و جامد شدن در اثر سرد کردن را می توان بارها و بارها تکرار کرد، این مشخصه، مهمترین ویژگی و خصوصیت مواد گرمانرم و پایه بسیاری از روش های متداول شکل دهی است. از طرف دیگر این ویژگی بیانگر این نقطه ضعف است که خواص مواد گرمانرم، به حرارت وگرما بسیار حساس است.
تقسیم بندی مهم مواد گرما نرم، براساس بلوری (منظم) بودن یا بی شکل (نامنظم) بودن ساختار آنهاست. در عمل، یک قطعه قالب گیری شده از ماده گرما نرم، به علت طبیعت فیزیکی پیچیده زنجیره های ملکولی ساختمانی کاملاً منظم و بلوری نیست. برخی از آنها نظیر پلی اتیلن و نایلون، در حد بالایی از نظم ساختمانی و بلوری برخوردارند ولی دقیق تر این است که آنها را شبه بلوری یا جزیی- بلوری بنامیم. دگر گرما نرم ها نظیر اکریلیک وپلی استایرن همیشه نامنظم وبی شکلند. وجود مناطق بلوری در این پلاستیکها، به تاریخچه گرمایی و شرایط عملیات شکل دهی و کار با آنها برای ساخت قطعه نهایی، وابستگی زیادی دارد و به طبع آن، خواص مکانیکی قطعه وابسته به حضور و یا عدم حضور این مناطق بلوری است.
به طور کلی پلاستیک های بلوری چگالی بیشتری دارند، زیرا بلوری بودن، ناشی از تراکم بیشتر مولکولهای پلاستیک است. خواص عمومی پلاستیک های بی شکل در زیر آمده است. پی وی سی جزء این دسته از پلیمرها می باشد.
• محدوده گسترش نرمش: جنبش گرمایی مولکول ها، پیوندهای ثانویه ضعیف را می شکند. آهنگ این عمل در سرتاسر ساختار بی شکل متفاوت است و موجب گسترده شدن محدوده دمای نرمش می شود.
• معمولاً شفاف: ساختار ضعیف نور را عبور می دهد، بنابراین ماده شفاف به نظر می رسد.
• جمع شدگی(آبرفتگی) اندک: تمام گرمانرم ها در حالت بی شکل، فراروش می شود. در اثر سرد شدن، آرایش بدون نظم مولکول ها، موجب کمترین تغییر حجم جسم و در نتیجه آبرفتگی اندک آن می شود.
• مقاومت شیمیایی اندک: ساختمان نامنظم بسیار باز، موجب نفوذ عمیق تر مواد شیمیایی در ماده شده که بسیاری از پیوند های ثانویه را از بین می برد.
• مقاومت کم در برابر سایش و خستگی: ساختار نا منظم ماده کم ترین کمک را به بهبود خواص سایشی یا خستگی می کند.