3626 5237 31 (98)+
info [at] neginpolymer.com
شهرک صنعتی مبارکه خیابان نهم
با ما در ارتباط باشید

گواهینامه ها

پروانه کاربرد علامت استاندارد

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان لوله

پروانه بهره برداری

جواز تاسیس

گواهینامه ISO-9001